ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรแยกตามความเชี่ยวชาญ รหัสรายงาน : P07.1
ความเชี่ยวชาญ : Logislics and Supply Chain ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 16-12-2549
ชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับการศึกษาสูงสุด
1 จักรพันธ์ ปิ่นทอง อาจารย์ ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา/วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรม
รวมบุคลากรทั้งหมด 1 คนRajabhat Rajanagarindra University