รายงาน : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ รหัสรายงาน : B00.
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 16-12-2549
ปี พ.ศ.
--- ไม่มีในคำสั่งหลัก ---


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,

Copyright © MJU 2007 -
V. 2.2a     rru edition 10.01