รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรกลึงและมิลลิ่ง"
            สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "หลักสูตรกลึ่งและมิลลิ่ง" ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (บางคล้า)

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 19-02-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 15600 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 40 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกลึงปาก กลึงปลอกได้ -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกลึงเกลียวได้ -ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกัดผิวงานเรียบ งานตั้งฉากได้Rajabhat Rajanagarindra University