รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการเสริมสร้างทักษะความชำนาญด้านวิศวกรรม
            สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่่องกลยานยนต์ จัดโครงการเสริมทักษะความชำนาญด้านวิศวกรรม กิจกรรมย่อยอบรมพัฒนาทักษะความชำนาญทางด้านวิชาชีพทางเครื่องกล ในวันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 12-03-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 29200 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษามีทักษะงานกลึงพื้นฐานและอุปกรณ์พื้นฐาน -นักศึกษามีทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง -นักศึกษาอ่านแบบเครื่องกลได้ถูกต้องRajabhat Rajanagarindra University