รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2552 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : 0900    
มี 1 กิจกรรม
 ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 4( 06-04-2552 )
    งานบริการวิชาการ แก่ชุมชนและสังคม - 0900
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University