รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2567 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 1 กิจกรรม
 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมในสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน( 17-06-2567 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมในสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา รวมทั้งนำทรัพยากรในชุมชนมาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University