กิจกรรมในรอบปี มรภ. ราชนครินทร์
 
หรือ เลือกวันที่ เดือน ปี พ.ศ.
กรกฎาคม 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
        1

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและเทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และการอบรมภาษาอังกฤษ-1000
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

โครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2564-1000
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโคกพนมดี-1000
23

24

25

26

27

28

29

30

31

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,

Copyright © MJU 2007 -
V. 2.2a     rru edition 10.01