กิจกรรมในรอบปี มรภ. ราชนครินทร์
 
หรือ เลือกวันที่ เดือน ปี พ.ศ.
เมษายน 2561
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1

2

โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งานบายศรีพญานาคประยุกต์)-1000
3

4

โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "สมรรถนะผู้บริหาร 4.0"-0300
5

6

7

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ-0300
8

9

10

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2561-1000
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

         

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,

Copyright © MJU 2007 -
V. 2.2a     rru edition 10.01