รายงาน : จำนวนอาจารย์ต่างชาติ ต่ออาจารย์ทั้งหมด รหัสรายงาน : B66
    ครั้งที่ปรับปรุง : 1
ปี พ.ศ. : 2564 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ตัวชี้วัดจำนวนอาจารย์ต่างชาติจำนวนอาจารย์ทั้งหมดร้อยละ อาจารย์ต่างชาติ ต่อ อ. ทั้งหมด
ร้อยละ อาจารย์ต่างชาติ ต่อ อ. ทั้งหมด00??
สืบค้นข้อมูล
ปี
หมายเหตุ : ไม่นับรวมผู้เชียวชาญต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University