ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สำนักงานอธิการบดี รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • กองกลาง
 • 109 54.5% 78 39.0% 4 2.0% 9 4.5% 200
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 0 .0% 10 71.4% 3 21.4% 1 7.1% 14
 • กองนโยบายและแผน
 • 0 .0% 7 63.6% 4 36.4% 0 .0% 11
 • ช่วยราชการ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวม บุคลากรทั้งหมด109951110225
  คิดเป็นร้อยละ48.4442.224.894.44


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,