ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
    รวมทั้งหมด00000
    คิดเป็นร้อยละ0000
    ข้อมูล ณ วันที่ 24/7/2567    Rajabhat Rajanagarindra University