ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตามอัตราการจ้างงาน แยกหน่วยงาน รหัสรายงาน : P03.2
อัตราจ้าง : พนง.ราชการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : 0200 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.ราชการ รวม 1 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 เยาวนุช ทานาม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 ] <<Rajabhat Rajanagarindra University