ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตามอัตราการจ้างงาน แยกหน่วยงาน รหัสรายงาน : P03.2
อัตราจ้าง : พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : 0200 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
--- No data ---
หน้าที่ 1/    Rajabhat Rajanagarindra University