รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ศึกษาดูงาน รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2551 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ศึกษาดูงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 พบจำนวน 8 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 15-09-2551 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและวิสัยทัศน์การบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)0700
2 30-08-2551 ร่วมเดินทางศึกษาระบบธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศประเทศเดนมาร์ก นอร์เว สวีเดน เยอรมัน และออสเตรีย0700
3 29-07-2551 ทำหนังสือเดินทางเพื่อศึกษาระบบธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร0700
4 09-03-2551 ศึกษาดูงานสถานบริการทางสุขภาพโรงพยาบาลแม่จัน โรงพยาบาลสันทราย จ. เชียงใหม่0700
5 23-02-2551 ศึกษาดูงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 49หมู่บ้านกะเหรี่ยงทิยุเพ ต. ชะแล อ.ทองผาภูมิ หมู่บ้านมอญ ต. หนองลูก อ.สังขะบุรี จ. กาญจนบุรี0700
6 06-12-2550 ศึกษาดูงานโครงการประเทศเพื่อนบ้าน(กัมพูชา)ประเทศกัมพูชา0700
7 26-10-2550 ศึกษาดุงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 49สิงคโปร์-เกาะเซ็นโตซ่า และศูนย์วิจัย New Water ประเทศสิงคโปร์0700
8 12-10-2550 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้าภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและขนมไทยจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านขนมบ้าบิ่น อ. ท่าเรือและบ้านมะม่วงกวน อ. มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา0700
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University