รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2552 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 พบจำนวน 15 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 28-09-2552 ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ1000
2 24-09-2552 ประชุมสัมมนาเรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ1000
3 23-09-2552 ประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1000
4 15-09-2552 ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
5 20-08-2552 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
6 13-08-2552 ประชุมการจัดงานนมัสการพระพุทธโสธร ประจำปี 2552ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
7 10-08-2552 ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการจัดแสดงลิเก งานวันปิยมหาราชรำลึก ปี 2552 (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ พิเศษ/2552ห้องประชุมโกวิท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
8 17-07-2552 ประชุมคณะกรรมการ ศตส.จ.ฉช./ศตส.อ/อบจ./ทม. ครั้งที่ 7ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
9 31-05-2552 ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และคณะลิเกอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ปี 2552 (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ พิเศษ/2552ร้านเพิ่มบุญ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา1000
10 21-04-2552 ประชุมพัฒนาโครงการณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาการจัดการ1000
11 26-03-2552 ประชุมการจัดงานวันปิยมหาราชรำลึก ปี 2552 ครั้งที่ 2/2552ณ ห้องประชุมโกวิท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
12 13-03-2552 ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หอประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวรารามวรวิหาร1000
13 22-02-2552 ประชุมคณะกรรมการการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการแกนนำการจัดงานวันปิยมหาราชรำลึก ปี 2552 ครั้งที่ 1/2552ร้านเพิ่มบุญ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา1000
14 19-12-2551 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี1000
15 17-12-2551 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551ห้องน้ำตาลจีน สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University