ตรวจสอบรหัสผ่าน

 

เพื่อความสดวกในการใช้งาน
กรณีที่ท่านลืม รหัสผ่าน
ท่านสามารถตรวจสอบ Username และ Password ของท่านเองได้ด้วยตนเอง
โดยการใส่หมายเลขบัตรประชาชนของท่านเอง
เพื่อแสดงผล

กรุณาใส่เลขที่บัตรประชาชน


Rajabhat Rajanagarindra University