เข้าใช้ระบบในสิทธิ์ระดับหน่วยงาน
User Name :
Password :
เข้าใช้ระบบในสิทธิ์ระดับบุคคล
User Name :
Password :

สำหรับบุคลากรที่ลืมรหัสผ่าน Click Here
    สำหรับการทำงานบันทึกข้อมูล  
 

Part 1 : Data Management
การจัดการฐานข้อมูล และการกำหนดผู้ใช้งานให้กับระบบ

 

 
 

Part 3 : Faculty Login
การบันทึกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งจากคณะ และ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
  Part 4 : Personnel Login
ส่วนที่บุคลากรทุกคนใช้ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานด้วยตนเอง และใช้บันทึกข้อมูลภาระหน้าที่ และอื่นๆที่จำเป็น เข้าในฐานข้อมูลร่วมกับการบันทึกข้อมูล
 

 


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,

Copyright © MJU 2007 -
V. 2.2a     rru edition 10.01