รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3" ตรวจเช็คเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบริการอื่นๆ
            ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน คน กิจกรรม ตรวจเช็คเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโตลูป และบริการอื่นๆ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 09-02-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 22400 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 60 คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University