รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน ประจำปี 2562
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 - 21.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีเวทีการแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา และกิจกรรมสาธิตงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน รวมทั้งตลาดนัดวัฒนธรรมของชุมชน

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 14-02-2562

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 150000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :



Rajabhat Rajanagarindra University