รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 1 กิจกรรม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้เฝ้าระวัง (Fire watch man) ( 03-06-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ หลักสูตรผู้เฝ้าระวังเหตุ (Fire watch man) ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท ออนเนอร์เทรนนิ่ง จำกัด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง - 0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University