ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6202
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
27-07-2553 8.30-11.00 อ.วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ใช้สอนการปฏิบัติการฟิสิกส์พื้ฐาน กลุ่ม 5300316102
20-07-2553 8.30-11.00 อ.วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ใช้สอนการปฏิบัติการฟิสิกส์พื้ฐาน กลุ่ม 5300316102
13-07-2553 8.30-11.00 อ.วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ใช้สอนการปฏิบัติการฟิสิกส์พื้ฐาน กลุ่ม 5300316102
06-07-2553 8.30-11.00 อ.วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ใช้สอนการปฏิบัติการฟิสิกส์พื้ฐาน กลุ่ม 5300316102
01-07-2553 8.30-11.50 อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์ ใช้สอน รหัสวิชา พฤติกรรมความปลอดภัย นักศึกษา 12 คน
29-06-2553 8.30-11.00 อ.วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ใช้สอนการปฏิบัติการฟิสิกส์พื้ฐาน กลุ่ม 5300316102
24-06-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาเคมีพื้นฐาน
24-06-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ขอยกเลิกการจอง ผิดพลาด
24-06-2553 8.30-11.50 อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์ ใช้สอน รหัสวิชา พฤติกรรมความปลอดภัย ใช้สอน รหัสวิชา พฤติกรรมความปลอดภัย นักศึกษา 12 คน
22-06-2553 8.30-11.00 อ.วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ใช้สอนการปฏิบัติการฟิสิกส์พื้ฐาน กลุ่ม 5300316102
17-06-2553 8.30-11.50 อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์ ใช้สอน รหัสวิชา พฤติกรรมความปลอดภัย นักศึกษา 12 คน
15-06-2553 8.30-11.00 อ.วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ใช้สอนการปฏิบัติการฟิสิกส์พื้ฐาน กลุ่ม 5300316102
10-06-2553 8.30-11.50 อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์ใช้สอน รหัสวิชา พฤติกรรมความปลอดภัย นักศึกษา 12 คน
08-06-2553 8.30-11.00 อ.วิโรจน์ จุฑาพิรักษ์ใช้สอนการปฏิบัติการฟิสิกส์พื้ฐาน กลุ่ม 5300316102
 
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 ] <<