ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6306
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
20-09-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
13-09-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
06-09-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
30-08-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
23-08-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
16-08-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
09-08-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
02-08-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
19-07-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
12-07-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
05-07-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
28-06-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
21-06-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
14-06-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 41 คน
10-06-2553 08.30-11.50 อาจารย์อมรรัศมี จิณรักษ์ และ อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนรายวิชาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กลุ่ม5000321901 จำนวน 4 คน
08-06-2553 -
01-04-2553 8.30-16.00 ปรียาภรณ์แลป
25-01-2553 12.00-16.00 แสงเทียนสอนเคมีพื้นฐาน อ.ทัศวรรณ คงจันตรี
18-01-2553 12.00-16.00 แสงเทียนสอนวิชาเคมีพื้นฐาน อ.ทัศวรรณ คงจันตรี
11-01-2553 12.00-16.00 แสงเทียนสอนวิชาเคมีพื้นฐาน อ.ทัศวรรณ คงจันตรี
 
หน้าที่ 1/3     >> Select Page No. [ 1 2 3 ] <<