ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รหัสรายงาน : P01.2
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วิเนส จันทะวงษ์ศรีอาจารย์ 6
2 อภิชาติ คานนิมอาจารย์ ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุลอาจารย์
พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อรอนงค์ โรงรักษาอาจารย์ ก
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 Miki Morikawa (Kanthong)อาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อุกฤษฎ์ นันทชัยพันธ์อาจารย์

รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,