ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาศิลปกรรม รหัสรายงาน : P01.2
ข้าราชการ จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จินดา เนื่องจำนงค์อาจารย์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
2 โยธิน จี้กังวาฬอาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและบริการท้องถิ่น
3 ผศ. ประเสริฐ ศีลรัตนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจอาจารย์
พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อิศรา วรนามอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อรวรรณ เพชรนาคอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 พงศา รวมทรัพย์อาจารย์

รวมบุคลากรทั้งหมด 7 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,