ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษณ์ศาสตร์ รหัสรายงาน : P01.2
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ลักคณา น้อยสว่างอาจารย์ ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษ์ศาสตร์
2 วรรณรัสมี จันทคัตอาจารย์

รวมบุคลากรทั้งหมด 2 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,