ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย รหัสรายงาน : P01.2
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ชลธิชา นิสัยสัตย์อาจารย์ ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 ศิริลักษณ์ ศรีกล่ำอาจารย์ กประธานสาขาวิชาภาษาไทย
พนง.ราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วรี เรืองสุขอาจารย์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จรรยาลักษณ์ คันธะวงศ์อาจารย์ ก

รวมบุคลากรทั้งหมด 4 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,