ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะสำนักงานอธิการบดี รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • กองกลาง
 • 32 % 6937 %10054 %148 %186
 • กองนโยบายและแผน
 • 111 % 889 %0 %0 %9
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 16 % 1594 %0 %0 %16
 • ช่วยราชการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด59210014211
  ร้อยละ2 44 47 7


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,