ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะสำนักงานอธิการบดี รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • กองกลาง
 • 32 % 6937 %9954 %148 %185
 • กองนโยบายและแผน
 • 111 % 889 %0 %0 %9
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 0 % 1393 %17 %0 %14
 • ช่วยราชการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด49010014208
  ร้อยละ2 43 48 7


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,