ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะสำนักงานอธิการบดี รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • กองกลาง
 • 32 % 7037 %10053 %147 %187
 • กองนโยบายและแผน
 • 110 % 990 %0 %0 %10
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 16 % 1594 %0 %0 %16
 • ช่วยราชการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด59410014213
  ร้อยละ2 44 47 7


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,