ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 114 % 686 %0 %0 %7
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด16007
  ร้อยละ14 86


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,