ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 213 % 1488 %0 %0 %16
    รวมทั้งหมด2140016
    ร้อยละ13 88


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,