ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 16 % 1794 %0 %0 %18
    รวมทั้งหมด1170018
    ร้อยละ6 94


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,