ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 211 % 1789 %0 %0 %19
    รวมทั้งหมด2170019
    ร้อยละ11 89


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,