ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะสถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมครูคณาจารย์
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
 • กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • กลุ่มงานศูนย์เครือข่ายสมศ.และศูนย์ฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด01001
  ร้อยละ 100


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,