ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะมรภ. บางคล้า รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
  • สำนักงานอธิการบดี(บางคล้า)
  • 0 % 0 %0 %0 %0
    รวมทั้งหมด0000
    ร้อยละ0 0 0 0


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,