ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)
 • 1 50.0% 1 50.0% 0 .0% 0 .0% 2
 • สำนักงานคณบดี
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 7 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 • 5 83.3% 1 16.7% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • 3 60.0% 2 40.0% 0 .0% 0 .0% 5
  รวมทั้งหมด2740031
  คิดเป็นร้อยละ87.1012.90.00.00


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,