ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ สำนักงานอธิการบดี รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • กองกลาง
 • 31 % 7336 %11356 %147 %203
 • กองนโยบายและแผน
 • 19 % 1091 %0 %0 %11
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 16 % 1594 %0 %0 %16
 • ช่วยราชการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด59811314230
  ร้อยละ2 43 49 6


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,