ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ สำนักงานอธิการบดี รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • กองกลาง
 • 32 % 7236 %11156 %147 %200
 • กองนโยบายและแผน
 • 18 % 1192 %0 %0 %12
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 0 % 1393 %17 %0 %14
 • ช่วยราชการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด49611214226
  ร้อยละ2 42 50 6


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,