ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ สำนักงานอธิการบดี รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • กองกลาง
 • 21 % 7545 %8551 %64 %168
 • กองนโยบายและแผน
 • 19 % 1091 %0 %0 %11
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 0 % 1192 %18 %0 %12
 • ช่วยราชการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด396866191
  ร้อยละ2 50 45 3


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,