ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 222 % 778 %0 %0 %9
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 • 338 % 563 %0 %0 %8
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
 • 117 % 350 %233 %0 %6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)
 • 233 % 467 %0 %0 %6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)
 • 240 % 240 %120 %0 %5
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)
 • 480 % 120 %0 %0 %5
 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)
 • 125 % 250 %125 %0 %4
  รวมทั้งหมด15244043
  ร้อยละ35 56 9


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,