ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 222 % 778 %0 %0 %9
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 • 338 % 450 %113 %0 %8
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
 • 113 % 675 %113 %0 %8
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)
 • 233 % 467 %0 %0 %6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)
 • 240 % 360 %0 %0 %5
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
 • 467 % 233 %0 %0 %6
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)
 • 0 % 350 %350 %0 %6
  รวมทั้งหมด14295048
  ร้อยละ29 60 10


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,