ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 113 % 788 %0 %0 %8
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 • 338 % 563 %0 %0 %8
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
 • 125 % 375 %0 %0 %4
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)
 • 120 % 480 %0 %0 %5
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)
 • 233 % 467 %0 %0 %6
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
 • 467 % 233 %0 %0 %6
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (วศ.บ.)
 • 0 % 5100 %0 %0 %5
  รวมทั้งหมด12310043
  ร้อยละ28 72


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,