รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นวิทยากร รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2562 พบ 9 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 18-03-2562 โครงการศิลปะสัญจร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลตำบลเทพราช
โรงเรียนวัดคลองสวน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
1000
2 01-03-2562 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน (กิจกรรมการประดิษฐ์งานเดคูพาจและมาลัยชำร่วย )
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
3 21-02-2562 ส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ
ณ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
4 15-02-2562 กิจกรรมบรรยายและเวิร์คช็อป เรื่อง อักษรประดิษฐ์
ณ บริษัท ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครจินดา เนื่องจำนงค์
1000
5 13-02-2562 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562 ฐานศิลปะ "การทำผ้ามัดย้อม" และฐานแปรรูปอาหาร "การทำขนมเรไรกะทิสด"
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
6 05-02-2562 กิจกรรมส่งเสริมวิชาศิลปะ "ศิลป์สร้างสุข สนุกกับศิลปะ ครั้งที่ 8"
ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการจินดา เนื่องจำนงค์
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
7 01-02-2562 อบรมเรื่อง "ศิลปะการผนึกภาพ (เดคูพาจ)"
ณ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
8 31-01-2562 กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ
ณ โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
9 28-01-2562 บรรยายเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมหัตถกรรมการประดิษฐ์พวงมโหตร"
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ห้องประชุมศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University