รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นวิทยากร รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2567 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2567 พบ 15 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 07-08-2567 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การทำกรอบรูปจากกระดาษสาและกล่องหัวใจจากกระดาษสา
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
2 15-07-2567 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การประดิษฐ์ดอกสารภี ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
3 28-06-2567 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพร
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
โดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
4 28-06-2567 กิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ส่งเสริมสุนทรียภาพ จิตงามชีวิตงาม เรียนดีมีความสุข
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
หอประชุมรัฐประทาน โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"จินดา เนื่องจำนงค์
1000
5 22-06-2567 การเขียนอักษรวิจิตร
ณ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อาคารอัญชปัญญา Art & Co-Living Space ถนนราชพฤกษ์จินดา เนื่องจำนงค์
1000
6 09-06-2567 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลาเรือนไทยริมน้ำตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
7 07-06-2567 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ สื่อการสอนศิลปะครูทัศนศิลป์
ณ บริษัทเอช. เอช. เค อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ห้องประชุม ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจินดา เนื่องจำนงค์
1000
8 20-05-2567 การประดิษฐ์ใบบางจากใบแสมขาวและใบแสมดำมาทำช่อดอกไม้ติดหน้าอกและช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
9 04-04-2567 โครงการสอนการทำพวงมโหตร
ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราอารียา บุญทวี
วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์
วัชรี ปั้นนิยม
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
10 05-03-2567 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านอาชีพ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
11 01-03-2567 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารฯ
โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารฯ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
12 28-02-2567 รายวิชาการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา ภาคเรียนที่ 2/2566
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
13 16-02-2567 โครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ ให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)จินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
14 07-02-2567 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การทำศิลปะการประดับผ้าปูโต๊ะ
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หอศิลป์ RRUณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
15 06-02-2567 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การประดิษฐ์การ์ดอวยพรดอกสารภี ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หอศิลป์ RRUจินดา เนื่องจำนงค์
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University