รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2567 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2567 พบ 1 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 5-01-2567 กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทราวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University