รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ศึกษาดูงาน รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ศึกษาดูงาน ปี พ.ศ. พ.ศ. 2561 พบจำนวน 3 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 12-06-2561 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ0100
2 27-02-2561 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี" ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กรุงเทพฯ0100
3 19-01-2561 เดินทางไปซื้อยาเเละเวชภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University