รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2562 พบจำนวน 6 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 4-08-2562 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562ณ ชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี0100
2 19-08-2562 การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 23อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1000
3 22-05-2562 เข้าร่วมโครงการ จัดงานเครือข่ายสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 13ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และอำเภอสิเกา0100
4 2-03-2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดณ วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ และเขาคิชฌกูฏ0100
5 14-03-2562 ซื้อยาและเวชภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม0100
6 03-03-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแกนนำเพื่อขับเคลื่อนสังคม"โรงแรมทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University