รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2566 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566 พบจำนวน 5 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 31-03-2566 นำส่งคืนถ้วยพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2560สำนักงานเลขานุการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน จ.กรุงเทพมหานคร0100
2 30-03-2566 พานักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2566ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี0100
3 20-03-2566 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2565มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี0100
4 20-03-2566 เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และแนวทางการดำเนินงานช่วย เหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี0100
5 21-02-2566 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏของกลุ่มภาคกลางและ รัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University