รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2560 พบจำนวน 31 รายการ / หน้าที่ 1/2
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 18-10-2560 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการรัชกาลที่ 9 ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัด ฉะเชิงเทราห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
2 10-10-2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทราห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
3 09-10-2560 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะทำงานจัด พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
4 06-10-2560 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการรัชกาลที่ 9 ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัด ฉะเชิงเทราห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
5 05-10-2560 ประชุม เรื่อง ความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งผลประโยชน์โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
6 7-09-2560 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ0100
7 27-09-2560 ประชุมคณะทำงานฝ่ายจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
8 27-09-2560 ประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโรงเรียนเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
9 25-09-2560 ประชุมคณะทำงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
10 23-09-2560 ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ1000
11 15-09-2560 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
12 11-09-2560 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2560ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
13 07-09-2560 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
14 8-08-2560 เข้าร่วมงานและสำรวจพื้นที่ในการเตรียมการการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี0100
15 3-08-2560 แนวปฏิบัติ (ARU KM DAY) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา0100
16 21-08-2560 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
17 11-08-2560 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
18 07-08-2560 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเนื้อหาข้อมูลนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1000
19 01-08-2560 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2560ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
20 25-07-2560 ประชุมชี้แจงโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 5ห้องประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/2     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University