รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2564 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2564 พบจำนวน 4 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 11-05-2564 ประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ.2564ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 11000
2 17-03-2564 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตสายน้ำบางปะกง "มนต์เสน่ห์ ลุ่มน้ำบางปะกง"ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
3 08-03-2564 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี 2564 และงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2564ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
4 18-02-2564 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตสายน้ำ บางปะกงห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University