รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2565 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2565 พบจำนวน 5 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 20-06-2565 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ชาตกาล พระยาศรี สุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 5 กรกฎาคม 2565 จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
2 15-06-2565 ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM1000
3 25-03-2565 การประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด ครั้ง ที่ 2/2565ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 11000
4 10-03-2565 ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ปี 2565 พระยาศรีสุนทร โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) หลังประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
5 24-01-2565 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565ห้องมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University