ชื่อรายงาน : สถิติการพัฒนาบุคลากร รายปี รหัสรายงาน : D01

ปี ดำเนินการ : เฉพาะ ปี พ.ศ. 2560
จำนวนครั้ง
การเสวนา2
ประชุมวิชาการ41
ฟังบรรยาย0
ศึกษาดูงาน3
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ22
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ15
รวม 83

ดูข้อมูลสรุป ประเภท พ.ศ.


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,