รายงาน : รายการการได้รับรางวัล - บุคลากร รหัสรายงาน : P08
ปี ดำเนินการ : 2565 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    

ปี พ.ศ. : 2565 จำนวน 1 ครั้ง
ที่พ.ศ.รางวัลสถานที่ชื่อ-สกุล
1 2565เป็นผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) : โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University