ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 316 % 1474 %0 %211 %19
    รวมทั้งหมด3140219
    ร้อยละ16 74 11


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,