ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 15 % 1785 %0 %210 %20
    รวมทั้งหมด1170220
    ร้อยละ5 85 10


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,