รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2560 พบจำนวน 23 รายการ / หน้าที่ 2/2
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
21 2-02-2560 เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนิสิตนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตภาค กลาง ประจำปีการศึกษา 2559มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี0100
22 23-01-2560 เข้าร่วมงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ครั้งที่ 28 "111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์"มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0100
23 16-01-2560 เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปกิจกรรมพัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี0700
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 2/2     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University