ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 1
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • 2 33.3% 4 66.7% 0 .0% 0 .0% 6
 • กลุ่มงานวิทยบริการ
 • 2 20.0% 8 80.0% 0 .0% 0 .0% 10
 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 2 11.8% 14 82.4% 0 .0% 1 5.9% 17
 • ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวม บุคลากรทั้งหมด6270134
  คิดเป็นร้อยละ17.6579.41.002.94


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,