ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ รหัสรายงาน : P04
หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
คณะครุศาสตร์77 85.6% 10 11.1% 3 3.3% 0 .0% 90
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม24 77.4% 7 22.6% 0 .0% 0 .0% 31
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์68 90.7% 7 9.3% 0 .0% 0 .0% 75
คณะวิทยาการจัดการ48 96.0% 2 4.0% 0 .0% 0 .0% 50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี80 83.3% 14 14.6% 2 2.1% 0 .0% 96
บัณฑิตวิทยาลัย1 50.0% 1 50.0% 0 .0% 0 .0% 2
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวมทั้งหมด2984150344
คิดเป็นร้อยละ86.611.91.5.0


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,