ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ รหัสรายงาน : P04
หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
คณะครุศาสตร์77 85.6% 10 11.1% 3 3.3% 0 .0% 90
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม29 90.6% 3 9.4% 0 .0% 0 .0% 32
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์71 91.0% 7 9.0% 0 .0% 0 .0% 78
คณะวิทยาการจัดการ48 96.0% 2 4.0% 0 .0% 0 .0% 50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี80 83.3% 14 14.6% 2 2.1% 0 .0% 96
บัณฑิตวิทยาลัย1 50.0% 1 50.0% 0 .0% 0 .0% 2
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวมทั้งหมด3063750348
คิดเป็นร้อยละ87.910.61.4.0


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,