สารสนเทศการใช้ห้อง

อาคาร :bk001 สนง.อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย
จำนวนชั้น :4
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :170 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :07/09/2541
ผู้ใช้อาคาร :สนง.อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ชั้น 1ห้องปฏิบัติการ ไมโครเวฟ ชุดครัว ตู้ใส่ของ ชุดโซฟา โทรศัพท์ โต๊ะขาสิงห์ เก้าอี้ขาสิงห์ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 สนง.ชั้น 2ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ตู้ เครื่องเล่นซีดี ชั้นวางของ ชุดโซฟา โทรศัพท์ ชุดครัว ตู้เย็น โทรทั ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ชั้น 3ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เตี้ย ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ ชุดโซฟา ชุดคอมพิวเตอร์ Dell ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 สนง.ชั้น 4ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องควบคุมเสียง ชุดไมโครโฟน โพเดี่ยม จอรับภาพ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk002 อาคารงานบริหาร (สุขวิท)
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :540 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :18/02/2541
ผู้ใช้อาคาร :งานบริหารและบริการ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 สุขวิทห้องปฏิบัติการ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รถเข็น ตู้เย็น ตู้ เครื่องขัดพื้น เก้าอี้ โต๊ะ โพเดียม แอร์ ตู้คุมไฟ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 เก็บของ1ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ตู้เหล็ก ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 เก็บของ2ห้องประชุม ตู้เหล็ก ตู้บานเลื่อน เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องอาคารห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ชุดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องเล่นวิดิโอ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ประชุมเล็กห้องประชุม เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องโถงห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ โต๊ะ ตู้ เครื่องทำน้ำเย็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ฝ่ายพัสดุห้องประชุม เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ วิทยุ เก้าอี้ ชุดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ตู้สายแลน เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์ฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk003 ส่งเสริมวิชาการ
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :935.25 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :16/01/2542
ผู้ใช้อาคาร :ส่งเสริมวิชาการ/ทะเบียน/การเงิน/คณบดีทุกคน/สนง.คณะ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ประชุม1ห้องประชุม เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ จอรับภาพ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ทะเบียนห้องปฏิบัติการ ชุดโซฟา โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ประชุม2ห้องประชุม ชุดโต๊ะประชุม+เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ประชุม3ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ตู้ เครื่องเล่นซีดี ชั้นวางของ ชุดโซฟา โทรศัพท์ ชุดครัว ตู้เย็น โทรทั ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ชั้น 1ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องทำน้ำเย็น พัดลม ชุดโซฟา ตู้ลอย ตู้ครัว ตู้เย็น โทรทัศน์ ฉากกั้นห้อง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ควบคุมห้องปฏิบัติการ โต๊ะกระจกกลางโซฟา ตู้ลำโพง สแตนไม้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ชั้น1ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็น ชั้นวางของ พัดลม ชุดโซฟา ตู้เย็น โทรทัศน์ ฉากกั้น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk004 กรรมการบริหาร
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :529 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :13/01/2543
ผู้ใช้อาคาร :สนง.คณะ/กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 รองฯอธิการห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร โทรศัพท์ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นวิดีโอ ชั้นวา ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ติดต่อห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องพิมพ์สำเนา ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องครัวห้องปฏิบัติการ ชุดครัว ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำเย็น เก้าอี้ ชุดโซฟา พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องโถงห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ระบบควบคุมเข้า-ออก เครื่องปรับอากาศ ตู้เอกสาร โทรทัศน์ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 กบส.ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะประชุม เครื่องช่วยพูด ตู้เอกสาร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 กบส.ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะ เครื่องเสียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk005 อาคารรับเสด็จ
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :1056 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :06/03/2541
ผู้ใช้อาคาร :รับเสด็จ/ห้องรับรอง/ห้องประชุมและเกียรติยศ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 01อื่น ตู้โชว์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 02อื่น เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ จอรับภาพ โต๊ะ โทรศัพท์ ชุดโซฟา เครื่องทำน้ำเย็น เตาแก๊ส ตู้อบ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 03ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk006 อาคารเรียน 2
จำนวนชั้น :5
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :920 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :09/04/2541
ผู้ใช้อาคาร :ห้องเรียนและห้องทดลองคณะเทคโนฯ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
3 2236ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 2246ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 2247ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 2213ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 2214ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2222ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ภายใน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2223ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2224ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2225ห้องปฏิบัติการวิจัย เก้าอี้ โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2226ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 2232ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ โปรเจคเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 2233ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ โปรเจคเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 2234ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 2235ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 2237ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 2242ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 2243ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 2244ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 2245ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 2215ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม โต๊ะเขียนแบบ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 2216ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk007 อาคารเรียน 3
จำนวนชั้น :6
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :784 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :14/11/2541
ผู้ใช้อาคาร :อาคารเรียนรวม
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
2 3321ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 3322ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 3325ห้องประชุม เก้าอี้บุนวมเหล็ก4ที่นั่ง แอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายทึบแสง ไมโครโฟน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 3331ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 3335ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ แอร์ โต๊ะ เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 3345ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ แอร์ โต๊ะ เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 3323ห้องประชุม ตู้เก็บหนังสือเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 3332ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 3333ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 3341ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 3342ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 3343ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 3351ห้องบรรยาย เก้าอื้ โต๊ะ ตู้อุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 3355ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ แอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายทึบแสง โปรเจคเตอร์ ไมค์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 3361ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 3362ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 3363ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 3364ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 3365ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 3311ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 3312ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 3313ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 3352ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 3353ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 3314ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 311ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk008 อาคารเรียน 4
จำนวนชั้น :6
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :784 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :25/01/2545
ผู้ใช้อาคาร :อาคารเรียนรวม
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
5 4453ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 4461ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 4465ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 4421ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 4422ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 4423ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 4431ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 4432ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 4433ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 4435ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 4442ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 4443ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 4445ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 4452ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 4462ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 4463ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 4425ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 4441ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 4451ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 4455ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จำนวนชั้น :4
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :1634 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :12/11/2541
ผู้ใช้อาคาร :ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
4 6411ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 6105ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 6106ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6201ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6202ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6205ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6206ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6211ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6213ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6214ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6301ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6306ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6307ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6310ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6311ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6313ห้องปฏิบัติการวิจัย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 6402ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 6405ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 6406ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 6412ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 6101ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 6104ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6301ห้องปฏิบัติการ โต๊ะปฏิบัติการ บรรจุผู้เข้าใช้ห้องได้ประมาณ 16 คน มีจอรับภาพจากโปรแจ็คเตอร์ มีเครื่องEVAPORATOR ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 6107ห้องสำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องเอกสาร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6209ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ กระดานไวท์บร์อด คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โต๊ะเรียน เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6302ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 6102ห้องประชุม โต๊ะ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk010 อาคารเรียน 7
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :529 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :17/06/2543
ผู้ใช้อาคาร :อาคารเรียน
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 7711ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 7713ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 7722ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 7712ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 7721ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 7723ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 7725ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk011 อาคารศูนย์วิทยบริการ
จำนวนชั้น :6
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :812 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :07/10/2542
ผู้ใช้อาคาร :ศูนย์วิทยบริการกลาง
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 อาหารห้องปฏิบัติการ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องทำน้ำเย็น พัดลม ไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 เก็บของห้องปฏิบัติการ เครื่องทำน้ำเย็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 งานเทคนิคห้องปฏิบัติการ ชุดคอมพิวเตอร์ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเข้าเล่ม โทรศัพท์ แอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 หน้าเทคนิคห้องปฏิบัติการ รถเข็น บันไดปีน โต๊ะ เครื่องถ่ายเอกสาร เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ถังดับเพลิง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 บริเวณโถงห้องบรรยาย เครื่องล็อคคนเข้า-ออก ตู้บัตร ที่วางหนังสือ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ ชั้นวารสาร เครื่องปรับอากาศ คอมฯ ทีวี ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องผอ.ห้องปฏิบัติการ ตู้โชว์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชุดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 หน้าประชุมห้องปฏิบัติการ โต๊ะไม้ เก้าอี้ล้อเลื่อน เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 อุปฯคอมฯห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ เคชสูง เครื่องสำรองไฟ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 Serverห้องปฏิบัติการ หน้าจอ Sun Ultra เครื่องสำรองไฟ UPS ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 เก็บนสพ.ห้องปฏิบัติการ ตู้เหล็ก โต๊ะทำงาน รถเข็น เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม โต๊ะหมู่ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 หน้าลิฟต์ห้องปฏิบัติการ โต๊ะ ตู้ล็อกเกอร์ เก้าอี้ ล็อกเกอร์ เครื่องทำน้ำเย็น บอร์ด กล่องความเห็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องผอ.ห้องปฏิบัติการ ตู้โชว์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชุดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องจนท.ห้องปฏิบัติการ ตู้เหล็ก โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ประชุมเล็กห้องประชุม โต๊ะไม้ เก้าอี้ล้อเลื่อน เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องมัลติฯห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะคอมฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 อินเตอร์ฯห้องปฏิบัติการ เคาท์เตอร์บริการ ชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ตู้กระจก โทรศัพท์ เก้าอี้ โต๊ะคอมฯ คอมพิวเตอร์ แอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 โถงอื่น โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 งานเทคนิคห้องปฏิบัติการ โต๊ะ ทำงานไม้ เก้าอี้ ตู้เหล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 เก็บของห้องปฏิบัติการ เก้าอี้เลคเชอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ห้องเรียนห้องบรรยาย เก้าอี้เลคเชอร์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ห้องเล็กห้องปฏิบัติการ โต๊ะไม้ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ตู้หนังสือ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 โถงห้องปฏิบัติการ เคาท์เตอร์ เก้าอี้ โทรศัพท์ โต๊ะคอมฯ โต๊ะ พัดลม ตู้หนังสือ รถเข็น เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 ห.หนังสือห้องปฏิบัติการ ตู้หนังสือ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 โถงห้องปฏิบัติการ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ รถเข็น โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 คาราโอเกะห้องบรรยาย ตู้โชว์ โต๊ะอ่านหนังสือ โต๊ะไม้ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 โถงห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ โทรศัพท์ ตู้หนังสือ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 ค้นคว้าห้องปฏิบัติการ ตู้โชว์ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 ห้องว่างห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะคอมฯ โต๊ะอ่านหนังสือ โซฟา เครื่องพิมพ์ดีด ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 ห้องประชุมห้องประชุม โต๊ะประชุม โซฟา เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 โถงห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ โต๊ะวางคอมฯ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk012 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 1
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :587 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :25/04/2542
ผู้ใช้อาคาร :เรียน/ปฏิบัติเกษตรศาสตร์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ล่าง1ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk013 ปฏิบัติการดนตรีและการแสดง 1
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :587 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :25/04/2542
ผู้ใช้อาคาร :เรียน/ปฏิบัติดนตรีและการแสดง
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ล่าง1ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 บน1ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 บน2ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk014 ปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 1
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :587 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :25/04/2542
ผู้ใช้อาคาร :เรียน/ปฏิบัติคหกรรมศาสตร์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ล่าง1ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 บน1ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 บน2ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk015 ปฏิบัติการศิลปกรรมศาสตร์ 1
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :587 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :25/04/2542
ผู้ใช้อาคาร :เรียน/ปฏิบัติศิลปกรรมศาสตร์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ล่าง1ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 บน1ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 บน2ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk016 ปฏิบัติการศิลปกรรมศาสตร์ 2
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :420 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :00/06/2545
ผู้ใช้อาคาร :เรียน/ปฏิบัติศิลปกรรมศาสตร์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 จิตรกรรมห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ประติมาฯห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 บาติกห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ภาพพิมพ์ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ซิลค์สกรีนห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk017 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 (โยธา-สถาปัตยกรรม)
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :420 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :17/09/2541
ผู้ใช้อาคาร :เรียน/ปฏิบัติ ทดลองท วิศวโยธาและสถาปัตยกรรม
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ปทล.1ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk018 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสหกรรม 2 (งานไม้)
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :775.25 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :17/06/2542
ผู้ใช้อาคาร :เรียน/ปฏิบัติงานไม้ เครื่องจักรกลงานไม้
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ปทล.1ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ปทล.2ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ปทบ.1ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ปทบ.2ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ปทบ.3ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk019 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสหกรรม 3 (การผลิต/อุตสาหกรรม)
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :775.25 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :00/00/2544
ผู้ใช้อาคาร :เรียน/ปฏิบัติงานโลหะอุตสหกรรมและการผลิต
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
2 ปทบ.1ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ปทบ.2ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ปทบ.3ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ปทล.1ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ปทล.2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk020 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
จำนวนชั้น :4
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :2408.75 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :08/04/2549
ผู้ใช้อาคาร :ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
4 ห้องประชุม โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก เครื่องเสียง Notebook Projector Visualizer ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 ประชุมตึก8ห้องประชุม คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ติดต่ออื่น มีหลายหน่วยงาน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk021 อาคารกิจการนักศึกษาและพยาบาล
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :775.25 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :00/00/2543
ผู้ใช้อาคาร :เรียน/พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์/กิจการนักศึกษา
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 พยาบาลอื่น เก้าอี้ เตียง โทรศัพท์ โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ติดต่อฯอื่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โซฟา โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ทำงานอื่น ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 เก็บของอื่น โต๊ะปิงปอง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องโถงอื่น โต๊ะคนตาบอด เครื่องทำน้ำเย็น โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องโถงอื่น โต๊ะ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 องค์การฯห้องสำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 รับคลื่นฯอื่น ตู้เก็บเอกสาร เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk022 อาคารพักรอเรียน 1
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :512 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :28/07/2541
ผู้ใช้อาคาร :พักรอเรียน(ศูนย์การเรียน)
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 พักรอ 1ห้องบรรยาย โต๊ะคนตาบอด ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk023 อาคารพักรอเรียน 2
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :128 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://
ผู้ใช้อาคาร :พักรอเรียน(หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์)
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 พักรอ 2ห้องบรรยาย โต๊ะคนตาบอด ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk024 อาคารพักรอเรียน 3
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :128 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :12/11/2541
ผู้ใช้อาคาร :พักรอเรียน(หน้าสนง.ส่งเสริมวิชาการ)
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 พักรอ 3ห้องบรรยาย โต๊ะคนตาบอด ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk025 ศูนย์อาหาร 1 (บริเวณศูนย์การเรียน)
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :930 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :27/10/2541
ผู้ใช้อาคาร :บริการอาจารย์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 อาหาร1ห้องบรรยาย โต๊ะคนตาบอด เก้าอี้พลาสติกฟ้า โทรทัศน์ ตู้เก็บโทรทัศน์ พัดลม เครื่องทำน้ำเย็นโต๊ะไม้ ชั้นคว่ำจาน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk026 ศูนย์อาหาร 2 (บริเวณศูนย์วิชาการฯ)
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :930 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :16/04/2542
ผู้ใช้อาคาร :บริการอาจารย์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 อาหาร2ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องทำน้ำเย็น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรศัพท์ ตู้ เครื่องดูดฝุ่น พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk027 ศูนย์อาหาร 3 (บริเวณศูนย์การเรียน)
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :930 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :00/00/2544
ผู้ใช้อาคาร :บริการอาจารย์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 อาหาร3ห้องบรรยาย โต๊ะ ตู้ เครื่องทำน้ำเย็น โทรทัศน์ เก้าอี้ พัดลม โทรศัพท์ วิทยุ ชุดผลิตน้ำดื่ม รถเข็น ชั้นวางของ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk028 ศูนย์อาหาร 4 (รอรับเยี่ยมที่หอพัก)
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :180 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :11/02/2549
ผู้ใช้อาคาร :บริการอาจารย์
อาคาร :bk029 หอประชุม 1
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :2000 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :10/01/2542
ผู้ใช้อาคาร :บุคคลทั่วไป
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ห้องพักห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ทางเดินห้องบรรยาย เก้าอี้พลาสติกฟ้า โต๊ะปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 หอประชุมห้องบรรยาย พัดลม เครื่องทำน้ำเย็น โต๊ะหมู่บูชา จอรับภาพแบบรีโมท ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ควบคุมห้องปฏิบัติการ โต๊ะกระจกกลางโซฟา ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 เก็บของห้องบรรยาย เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk030 อาคารประชาสัมพันธ์และ รปภ.
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :128 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :29/08/2541
ผู้ใช้อาคาร :ประชาสัมพันธ์และรปภ.
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ปชส.+รปภ.ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เหล็ก ตู้ยาม เตียงเหล็ก โทรศัพท์ โทรทัศน์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk031 ศูนย์วิชาการท้องถิ่น
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :846 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :21/12/2541
ผู้ใช้อาคาร :บุคคลทั่วไป
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ห้องประชุมห้องประชุม โต๊ะ ชุดโซฟา เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ จอรับภาพ โทรทัศน์ ลำโพง สปอร์ตไลท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 หลังเวทีอื่น ชุดโซฟา โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้ โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ท้องถิ่นอื่น โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 รับรองอื่น ชุดโซฟา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 นิทรรศการอื่น บอร์ด เก้าอี้ ตู้โชว์ เครื่องทำน้ำเย็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 01อื่น ชั้นวางหนังสือ เก้าอี้ ตู้โชว์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 02อื่น เก้าอี้ ตู้ล็อคเกอร์ โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 03อื่น โต๊ะ เก้าอี้ ลำโพง ชุดควบคุมเครื่องเสียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk032 อาคารสัมนาคารราชสาส์น
จำนวนชั้น :4
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :488.75 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :05/06/2542
ผู้ใช้อาคาร :บุคคลทั่วไป
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
3 301ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 303ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 304ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 305ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 306ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 307ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 308ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 309ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 310ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 312ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 314ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 317ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 302ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 311ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 315ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 316ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 318ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 319ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 320ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 333ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 401ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 402ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 403ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 404ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 405ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 406ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 407ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 408ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 409ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 410ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 411ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 412ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 414ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 415ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 416ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 417ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 418ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 419ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 420ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 444ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 น้ำดอกไม้ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะสีบีท โต๊ะกลมจัดเลี้ยง โทรทัศน์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ควบคุมห้องปฏิบัติการ ตู้ โทรศัพท์ ชุดควบคุมเสียง ไมค์ เครื่องเล่นวิดีโอ โทรทัศน์ ลำโพง เครื่องนำเสนอภาพ OVH. แอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ทองปลายแขนห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะสีบีท แอร์ สแตนอลูมเนียม ลำโพง ชุดโซฟา ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ผะอบนากห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะสีบีท โต๊ะประชุม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ทองมันเอกห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะสีบีท โต๊ะหมู่บูชา ลำโพง ชุดโซฟา ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ตลับนากห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะสีบีท โต๊ะประชุม แอร์ ตู้ใส่เครื่องขยายเสียง ชุดควบคุมเสียง ลำโพง AMP CELLING CASSET De ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 เทพรสห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะสีบีท โต๊ะกลมจัดเลี้ยง ตู้เหล็ก ชั้นวางนสพ. ตู้เย็น แอร์ ตู้ยา โทรทัศน์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องครัวห้องปฏิบัติการ โต๊ะสีบีท ตู้กระจก ตู้เย็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk033 อาคารกีฬาในร่ม 1
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :1456 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :12/06/2543
ผู้ใช้อาคาร :กิจกรรมกีฬาในร่ม
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ชั้น 1อื่น อัฒจรรย์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ชั้น 2อื่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk034 อาคารอัฒจรรย์พิธีและสนามกีฬากลาง
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :594 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :25/01/2542
ผู้ใช้อาคาร :สนามกีฬากลาง
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 สนามกีฬาห้องบรรยาย เก้าอี้พลาสติกสีฟ้า เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการ โคมไฟฟลัทไลท์ เก้าอี้เลคเชอร์ เครื่องปั้มน้ำ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk035 อาคารอัฒจรรย์คบเพลิง
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :234 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :12/06/2543
ผู้ใช้อาคาร :สนามกีฬากลางด้านคบเพลิง
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 คบเพลิงห้องบรรยาย ตู้เอกสาร สแตน 5 ชั้น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk036 อาคารพลศึกษา (โรงยิม)
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :420 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :02/03/2542
ผู้ใช้อาคาร :นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ห้องที่ 1ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องที่ 2ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องที่ 3ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 โรงยิมฯห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk037 หอพักนักศึกษาหญิง 1
จำนวนชั้น :5
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :463 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :13/02/2543
ผู้ใช้อาคาร :นักศึกษาหญิง
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
2 202ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 207ห้องปฏิบัติการ พัดลม โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 212ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 213ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 216ห้องปฏิบัติการ พัดลม โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 101ห้องปฏิบัติการ พัดลม โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 102ห้องปฏิบัติการ พัดลม โต๊ะ เก้าอี้ ตู้น้ำเย็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 201ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 203ห้องปฏิบัติการ พัดลม โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 204ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 205ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 206ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 208ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 209ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 210ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 211ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 214ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 215ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 301ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 303ห้องปฏิบัติการ พัดลม โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 304ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 305ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 306ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 307ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 308ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 309ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 311ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 312ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 315ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 401ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 402ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 403ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 404ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 405ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 406ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 409ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 412ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 414ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 503ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 504ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 508ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 509ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 510ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 511ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 512ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 513ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 514ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 515ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 217ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 302ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 310ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 313ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 314ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 316ห้องปฏิบัติการ พัดลม โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 317ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 407ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 408ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 410ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 411ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 413ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 415ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 416ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 417ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 501ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 502ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 505ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 506ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 507ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 516ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 517ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk038 หอพักนักศึกษาหญิง 2
จำนวนชั้น :5
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :463 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :15/03/2546
ผู้ใช้อาคาร :นักศึกษาหญิง
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
4 413ห้องบรรยาย พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 210ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 211ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 212ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 213ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 214ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 215ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 216ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 217ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 304ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 305ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 308ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 310ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 311ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 312ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 314ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 402ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 403ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 512ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 513ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 514ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 515ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 516ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 517ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 101ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 202ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 203ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 204ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 205ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 206ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 207ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 208ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 209ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 301ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 302ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 303ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 306ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 307ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 309ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 313ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 315ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 316ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 317ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 401ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 404ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 405ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 406ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 407ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 408ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 409ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 410ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 411ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 412ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 414ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 415ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 416ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 417ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 501ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 502ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 503ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 504ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 505ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 506ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 507ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 508ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 509ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 510ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 511ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 102ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตู้ทำน้ำเย็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 201ห้องปฏิบัติการ พัดลม เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk039 หอพักนักศึกษาชาย 1
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :529 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2543
ผู้ใช้อาคาร :นักศึกษาชาย
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ชั้น 1อื่น เก้าอี้ โต๊ะ เตียง ตู้ พัดลม เครื่องทำน้ำเย็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ชั้น 2อื่น เก้าอี้ โต๊ะ เตียง ตู้ พัดลม เครื่องทำน้ำเย็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk040 อาคารพักรับรอง 1 (บ้านอธิการบดี)
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :105 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :13/11/2540
ผู้ใช้อาคาร :อธิการบดี
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
2 ชั้น 2ห้องปฏิบัติการ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น เตียง โต๊ะวาง โทรทัศน์ แอร์ ชุดโซฟา โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะทำงาน เก้าอี้ โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ชั้น 1ห้องปฏิบัติการ ไมโครเวฟ ชุดครัว ตู้ใส่ของ ชุดโซฟา โทรศัพท์ โต๊ะเก้าอี้ขาสิงห์ พัดลม เตียงเหล็ก เครื่องทำน้ำเย็น ตู้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk041 อาคารพักผู้เชี่ยวชาญ
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :216 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :09/09/2542
ผู้ใช้อาคาร :รับรองผู้เชี่ยวชาญ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ลูกจ้างห้องปฏิบัติการ โต๊ะขาว โต๊ะหินอ่อน เก้าอี้ฟ้า ตู้เหล็ก โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 คอนเทนฯ1ห้องปฏิบัติการ ตู้เสื้อผ้า แอร์ เตียงนอน โต๊ะเขียนหนังสือ พัดลมดูดอากาศ โต๊ะทำงานไม้ เตียงเหล็ก ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 คอนเทนฯ2ห้องปฏิบัติการ แอร์ เตียงนอน โต๊ะเขียนหนังสือ พัดลมดูดอากาศ เก้าอี้ เตียงเหล็ก พัดลมดูดอากาศ เก้าอี้ โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 คอนเทนฯ3ห้องปฏิบัติการ โซฟา โต๊ะกระจก โต๊ะวางทีวี ตู้โชว์ ตู้คว่ำจาน แอร์ พัดลมดูดอากาศ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำเย็น กระติกน้ำ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 คอนเทนฯ4ห้องปฏิบัติการ ตู้เสื้อผ้า พัดลมดูดอากาศ เตียงนอน แอร์ โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้นวม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 คอนเทนฯ5ห้องปฏิบัติการ โต๊ะเขียนหนังสือ เตียงนอน แอร์ พัดลมดูดอากาศ โต๊ะทำงาน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk042 สโมสรอาจารย์และเจ้าหน้าที่
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :125 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :03/12/2544
ผู้ใช้อาคาร :อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ชั้น 1ห้องปฏิบัติการ เครื่องทำน้ำเย็น ตู้เสื้อผ้า ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ชั้น 2ห้องปฏิบัติการ ตู้เสื้อผ้า เก้าอี้พลาสติกสีฟ้า โต๊ะขาวปฏิบัติการเล็ก ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk043 แฟลตอาจารย์ 1
จำนวนชั้น :3
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :260 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :30/12/2541
ผู้ใช้อาคาร :อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
2 2/2อื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2/1อื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2/4อื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 3/1อื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 3/2อื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 3/3อื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 โถงอื่น โต๊ะ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2/3อื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 3/4อื่น เก้าอี้ โต๊ะ เตียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk044 แฟลตอาจารย์ 2
จำนวนชั้น :3
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :260 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :30/12/2541
ผู้ใช้อาคาร :อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
2 Cอื่น ตู้เสื้อผ้า เตียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 Hอื่น ตู้เสื้อผ้า เตียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 สันทนาการอื่น เก้าอี้ ตู้เย็น โทรศัพท์ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 โถงอื่น ตู้เสื้อผ้า เตียงเหล็ก ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 Aอื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 Bอื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 Dอื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 Eอื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 Fอื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 Gอื่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk045 ที่พักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 1
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :252 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :26/12/2541
ผู้ใช้อาคาร :อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 หลังที่ 1ห้องปฏิบัติการ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน โต๊ะขาว เก้าอี้ฟ้า โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ เตียงนอน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk046 ที่พักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :252 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :26/12/2541
ผู้ใช้อาคาร :อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 หลังที่ 2ห้องปฏิบัติการ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ เตียงนอน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk047 ที่พักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 3
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :252 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :26/12/2541
ผู้ใช้อาคาร :อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 หลังที่ 3ห้องปฏิบัติการ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ เตียงนอน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk048 ที่พักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 4 (ไม้)
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :56 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2541
ผู้ใช้อาคาร :อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 หลังที่ 4ห้องปฏิบัติการ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ เตียงนอน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk049 ที่พักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 5 (ไม้)
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :64 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2541
ผู้ใช้อาคาร :อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 หลังที่ 5ห้องปฏิบัติการ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ เตียงนอน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk050 อาคารเก็บพัสดุ 1
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :128 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2543
ผู้ใช้อาคาร :พัสดุมหาวิทยาลัยฯ
อาคาร :bk051 อาคารเก็บพัสดุ 2, 3
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :256 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :29/01/2545
ผู้ใช้อาคาร :พัสดุมหาวิทยาลัยฯ
อาคาร :bk052 อาคารงานระบบประปาฯ
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :900 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :27/10/2541
ผู้ใช้อาคาร :ฝ่ายอาคาร
อาคาร :bk053 อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :128 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2541
ผู้ใช้อาคาร :งานผลิตน้ำดื่ม
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ผลิตน้ำห้องปฏิบัติการ พัดลม วิทยุ ชุดผลิตน้ำ โต๊ะสแตนเลส รถเข็น เครื่องทำน้ำเย็น ตู้เหล็ก เก้าอี้ โต๊ะ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk054 สำนักงานยานพาหนะฯ
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :542 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :13/08/2544
ผู้ใช้อาคาร :ฝ่ายยานพาหนะ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ฝ่ายยานฯห้องปฏิบัติการ โซฟา เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เหล็ก พัดลมโคจร เครื่องทำน้ำเย็น ปั๊มลม ท่อสูบน้ำ ถังน้ำมัน โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk055 สถานีบริการน้ำมัน
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :1600 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2548
ผู้ใช้อาคาร :
อาคาร :การะเกด อาคารห้องการะเกด
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :384 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://
ผู้ใช้อาคาร :ห้องประชุม
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 การะเกดห้องประชุม เครื่องปรับอากาศ ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,Visualizer ,เครื่องขยายเสียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :คหกรรม อาคารคหกรรม
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :480 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2519
ผู้ใช้อาคาร :สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ล่าง1ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ล่าง2ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 บน1ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :เครดิต อาคารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :152 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2539
ผู้ใช้อาคาร :สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ,ร้านสหกรณ์ ,ฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษา
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 เครดิตห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 สหกรณ์ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :ชั่วคราว อาคารเรียนชั่วคราว
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :224 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :09/03/2551
ผู้ใช้อาคาร :สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ,
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 RRUBIห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ล่าง1ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :ดนตรี อาคารภาควิชาดนตรี (หมู่บ้าน)
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :150 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://
ผู้ใช้อาคาร :ภาควิชาดนตรี
อาคาร :ที่พักพขร. อาคารที่พักพนักงานขับรถ
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :89.6 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2550
ผู้ใช้อาคาร :งานยานพาหนะ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ล่าง1ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :เทคโน อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :1470 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2528
ผู้ใช้อาคาร :คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ห้องพักห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องสมุดห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 สนง.คณบดีห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องโทรสาร ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ,เครื่องพิมพ์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องพักห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องพักห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องพักห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องพักห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องประชุมห้องประชุม เครื่องปรับอากาศ ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องพักห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 คอม311ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ 40 ชุด ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 อุตฯ6ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 อุตฯ7ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 อุตฯ10ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 อุตฯ11ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :บัณฑิต อาคารบัณฑิตศึกษา
จำนวนชั้น :5
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2551
ผู้ใช้อาคาร :
อาคาร :บ้านพัก1 บ้านพักอาจารย์ 1
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2515
ผู้ใช้อาคาร :จำนวน 20 หลัง
อาคาร :บ้านพัก2 บ้านพักอาจารย์ 2
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2518
ผู้ใช้อาคาร :จำนวน 10 หลัง
อาคาร :บ้านพัก3 บ้านพักอาจารย์ 3
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2519
ผู้ใช้อาคาร :จำนวน 3 หลัง
อาคาร :บ้านพัก4 บ้านพักอาจารย์ 4
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2520
ผู้ใช้อาคาร :จำนวน 10 หลัง
อาคาร :บ้านพัก5 บ้านพักอาจารย์ 5
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2521
ผู้ใช้อาคาร :จำนวน 5 หลัง
อาคาร :พยาบาล อาคารพยาบาล
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :190 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2536
ผู้ใช้อาคาร :งานพยาบาล ,ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ห้องพยาบาลห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องพักห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :มรร.ทัวร์ ราชนครินทร์ทัวร์
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://
ผู้ใช้อาคาร :
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 สำนักงาน 2ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ,เครื่องพิมพ์ ,เครื่องโทรสาร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :โรงจอดรถ โรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (หน้าอาคาร1)
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://
ผู้ใช้อาคาร :สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
อาคาร :โรงสูบน้ำ อาคารโรงสูบน้ำ
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :22 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://
ผู้ใช้อาคาร :งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 โรงสูบน้ำห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :โรงอาหาร อาคารโรงอาหาร
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2528
ผู้ใช้อาคาร :นักศึกษา, อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อาคาร :ศิลปกรรม อาคารศิลปกรรม
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :1215 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :30/06/2541
ผู้ใช้อาคาร :สาขาวิชาศิลปกรรม และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
อาคาร :สถานีวิทยุ อาคารสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://
ผู้ใช้อาคาร :งานประชาสัมพันธ์ ,งานบรรณารักษ์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ห้องจัดห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :สัมมนาคาร สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2536
ผู้ใช้อาคาร :คณะวิทยาการจัดการ ,
อาคาร :สาธิต อาคารเรียนสาธิต
จำนวนชั้น :3
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :1200 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2551
ผู้ใช้อาคาร :โรงเรียนสาธิต
อาคาร :สารสนเทศ อาคารสารสนเทศ
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :160 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2536
ผู้ใช้อาคาร :งานประชาสัมพันธ์ ,งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 สำนักงาน 3ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ,เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 สำนักงาน 2ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 สำนักงาน 1ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :สำนักงาน อาคารสำนักงานอธิการบดี
จำนวนชั้น :3
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :450 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2536
ผู้ใช้อาคาร :งานบริหารงานบุคคล ,งานเลขาฯ ,งานธุรการ ,งานนิติการ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
2 ห้องพัก 1ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องพัก 2ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ,เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 สำนักงาน 1ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 สำนักงาน 2ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ,โทรศัพท์,เครื่องพิมพ์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 สำนักงาน 3ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ประชุม 1ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศ ,โต๊ะและเก้าอี้ ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,เครื่องขยายเสียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องพัก 1ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ,โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องพัก 2ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,โทรศัพท์ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ห้องพัก 1ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ประชุม 2ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,เครื่องขยายเสียง ,โต๊ะ+เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :หอประชุม อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัย
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2515
ผู้ใช้อาคาร :นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอก
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ประชุม 1ห้องประชุม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :หอพักชาย อาคารหอพักนักศึกษาชาย
จำนวนชั้น :3
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2515
ผู้ใช้อาคาร :นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิตไตยประชาชนจีน
อาคาร :หอสมุดกลาง อาคารบรรณราชนครินทร์
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :1330 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :01/02/2519
ผู้ใช้อาคาร :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร :อาคาร อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :331 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2498
ผู้ใช้อาคาร :คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
2 211ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 212ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :อาคาร 1 อาคาร 1
จำนวนชั้น :3
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2515
ผู้ใช้อาคาร :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, หน่วยงานคลัง, บัณฑิตวิทยาลัย, กองนโยบายและแผน
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
3 บ 2ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 บ 3ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 บ 4ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 สนง.ชั้น 4ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องควบคุมเสียง ชุดไมโครโฟน โพเดี่ยม จอรับภาพ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 ชั้นbk4ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องควบคุมเสียง ชุดไมโครโฟน โพเดี่ยม จอรับภาพ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 121ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 บ 2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 บ 3ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 บ 1ห้องประชุม โต๊ะประชุม 1 ชุด เก้าอี้ 10 ตัว คอมพิเตอร์ 2 เครื่อง พริ้นเตอร์ 1 เครื่อง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 สำนักงาน 1ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,โทรทัศน์ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ,เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์,โทรสาร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 บ 2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 บ 4ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :อาคาร 10 อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 10)
จำนวนชั้น :4
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :/01/
ผู้ใช้อาคาร :บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร :อาคาร 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนชั้น :4
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :2100 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2518
ผู้ใช้อาคาร :คณะมนุษยศาสตร์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
4 A244ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 221ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ 60 ตัว ,พัดลม 7 ตัว ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 222ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ ,พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 223ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ ,พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 224ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ ,พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 225ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ ,พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 231ห้องบรรยาย เก้าอี้เช็คเชอร์ ,พัดลม ,เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 232ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ ,พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 233ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ ,พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 234ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ ,พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 235ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ ,พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 A243ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :อาคาร 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
จำนวนชั้น :3
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2520
ผู้ใช้อาคาร :คณะวิทยาการจัดการ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ประชุมเล็กห้องประชุม โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 8 ตัว เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 324ห้องประชุม โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง เครื่องปรับอากาศ 4 ตัว โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 45 ตัว ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องสมุดห้องปฏิบัติการวิจัย หนังสือพิมพ์และนิตยสารรายวันและรายสัปดาห์ หนังสือวิชาการต่าง ๆ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 สำนักงานห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ 2 ตัว คอมพิวเตอร์ 6 ชุด โต๊ะทำงาน 6 ตัว ปริ้นเตอร์ 4 ตัว ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 คอม311ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ กก ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ประชุม 1ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศ ,โต๊ะ+เก้าอี้ ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องพัก 1ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องข้อสอบห้องสำนักงาน ตู้ติดผนัง เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อริโซ่ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องพัก 2ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ,เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องพัก 3ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ,เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 คอม321ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง ลำโพง+ไม กล้อง CCTV ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 งานประกันห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ห้องพัก 1ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ,โทรศัพท์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ห้องพัก 2ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 333ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า ตู้วางของ ตู้เย็น แอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงสปริง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ห้องพัก 3ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 334ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ ,โปรเจคเตอร์ โต๊ะเรียนสำหรับนักศึกษา45คน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ห้องวิทยุฯห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 335ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ประชุม 1ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :อาคาร 4 อาคารคณะครุศาสตร์
จำนวนชั้น :3
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :2032 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2520
ผู้ใช้อาคาร :คณะครุศาสตร์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
2 ลีลาวดีห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ดอกบัวห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 กบส.ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะประชุม เครื่องช่วยพูด ตู้เอกสาร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ศาลาแก้วห้องประชุม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 423ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 425ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 จุลภาคห้องประชุม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :อาคาร 5 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนชั้น :4
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2535
ผู้ใช้อาคาร :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 512ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 515ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 521ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 523ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 533ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 527ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 531ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 533ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 534ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 541ห้องปฏิบัติการวิจัย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 542ห้องประชุม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 543ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 544ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 545ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :อาคาร 6 อาคาร 6
จำนวนชั้น :3
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :1814.4 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://
ผู้ใช้อาคาร :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,ศูนย์ภาษา
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 611ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 611ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 612ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 613ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์จำลองเทคโนโลยีการศึกษา ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 614ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 615ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 621ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ ,พัดลม ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 622ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 623ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 624ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 625ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 631ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศ ,เก้าอี้พร้อมโต๊ะ 50 ที่นั่ง ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 632ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 633ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 636ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 634ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 635ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :อาคาร 9 อาคาร 9
จำนวนชั้น :5
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :2665 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2536
ผู้ใช้อาคาร :สถาบันวิจัยและพัฒนา, กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT),งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
2 922ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,ลำโพง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 923ห้องบรรยาย โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,ลำโพง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 943ห้องบรรยาย พัดลม ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,วีดีโอ ,ทีวี ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 944ห้องบรรยาย พัดลม ,จอรับภาพ ,วีดิโอ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 934ห้องบรรยาย พัดลม ,จอรับภาพ ,วีดีโอ ,โทรทัศน์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 941ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 921ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 924ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 อาคาร 9ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องเสียง มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 900ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 953ห้องบรรยาย ห้อง Server ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 942ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,โทรทัศน์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 951ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 952ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,คอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 955ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,คอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 931ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ ,พัดลม ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,โทรทัศน์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 932ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ ,พัดลม ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,โทรทัศน์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 933ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ ,พัดลม ,โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ ,โทรทัศน์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :อาคาร SME อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลาง
จำนวนชั้น :3
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2551
ผู้ใช้อาคาร :อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
อาคาร :อาคารพัสดุ อาคารฝ่ายพัสดุ
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :246.93 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2536
ผู้ใช้อาคาร :หน่วยงานพัสดุ
อาคาร :อาคารสโมสร อาคารสโมสรอาจารย์
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :200 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://2518
ผู้ใช้อาคาร :อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อาคาร :อาคารเสตจ อาคารเสตจ
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :0 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง ://
ผู้ใช้อาคาร :กองพัฒนานักศึกษา